9 Nisan 2016 Cumartesi

Savunduğum konular

Bir süredir aktivist bir kimliğim oluştu. Bazı şeylere karşıyım, gittikçe de daha çok karşı oluyorum.
Karşı olduğum şeylerin son zamanlarda sayısı artmaya başladı. Ben de bunları bir liste haline getirme kararı aldım:

1. Kapitalist ekonomi ve finans düzenine karşıyım. Borca dayalı ekonomik sistem, insanları özgür kılmaktan daha çok bağımlı yapıyor. Kapitalizmin yerine sosyalizm daha çok huzur ve barış getirebilir.

2. Endüstriyel tarıma, çiftlik hayvancılığına karşıyım. Tarım ilaçlarına dayanan, doğal gübre kullanmayan, tohumda çeşitlilik sağlamayan tüm bu yöntemlere ve üretilen sağlıksız ürünlere karşıyım. Bu ürünler insanlarda bağışıklık sistemi sorunlarının artmasına sebep oluyor.

3. Dünyanın enerji altyapısının petrole dayalı olmasına karşıyım. Yenilenebilir ve temiz enerjiye inanıyorum.

4. Tüketime dayalı ekonomiye karşıyım. Onun yerine türetime dayalı ekonomi, dünya ile uyumlu bir yaşam düzenine geçilmesi gerektiğini düşünüyorum.

5. Yukarıda yazılanların tümü, yeni nesillerin daha sağlıksız, daha dayanıksız olmasına, pek çok bağışıklık sistemi sorununun artmasına yol açıyor. Çocukların sağlıklarının çevre koşulları tarafından kötüleştirilmesine karşıyım. Çocukların her türlü haklarına karşı yapılan tecavüzlere karşıyım.

6. Kadın haklarının sabote edilmesine karşıyım. Atatürk'ün bize verdiği her türlü hakkımıza sonuna kadar sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Eski Türk toplumlarında kadın erkek eşitliği vardı. Tekrar kendi özümüze dönmemiz gerektiğini düşünüyorum.