15 Mart 2015 Pazar

Earthship- Dünya Gemisi

Yeni bir kavram ortaya atılmış, Earthship (Dünya Gemisi).
Kendi yiyeceklerinizi üreteceğiniz kapalı bir sera sistemine sahip, güneş enerjisi kullanan, kendi kendine yeterli kapalı bir ev sistemini yarı yerin altında gerçekleştiriyorsunuz.
Bu ev sistemini oluştururken öncelikle, yerin altında olabilmesi için büyükçe bir çukur açıyorsunuz. Bu çukurun büyükçe bir bölümünü, kapalı sera sistemi haline getirip üzerine cam kaplıyorsunuz.
Kapalı sera sistemi içerisinde, toprakla örttüğünüz taraçalandırılmış bahçe sisteminde yenilebilir yiyecekler üretiyorsunuz. Seranızın büyük bölümü yerin altında olduğu için, fazla ısıtma ve soğutma maliyeti gerektirmiyor. Permakültür ile tasarlanmış küçük bahçede fazla bir efor gerektirmeden  üretilenler size bütün yıl yiyecek olarak yetiyor.
Bu Dünya Gemisinin bir bölümünü de yaşam alanınız olarak belirleyip üst tarafını kapatıp Güneş panelleri ile kaplıyorsunuz. Güneş panelleri hem ısıtma, hem soğutma sağlıyor, hem de elektrikli aletlerinizi çalıştırıyor.
Bahçenizde çeşitli hayvanlar besliyorsunuz (Balık, kurbağa, tavuk, kaz, ördek, tavşan, güvercin, keçi, koyun ve inek). Bu hayvanlar hem bahçenizdeki ekosistemi oluşturuyor ve sürdürülebilirliği artırıyor, hem de et, süt ve yumurta ihtiyaçlarınızı karşılıyor.
Sularınızı yağmur sularını filtreleyerek kendiniz üretiyorsunuz.
Ana yaşam ihtiyaçlarınızın ücretsiz olarak doğa tarafından karşılandığı bu ortam size güvenli, korunaklı bir ortam sunuyor. Böylelikle, tüm dünyanın Global ekonomik dertlerinden uzakta, dolar çıkmış mı, altın düşmüş mü, petrol fiyatları ne olmuş, hükümette kim var derdinden uzak, stressiz ve mutlu bir hayat yaşıyorsunuz.
Bu Dünya Gemisi kavramını sevdim doğrusu. Modern Nuh'un gemisi adeta. Aynısından ben de istiyorum.Sadece dostlarımı özlediğimde bu Dünya Gemisi'nden çıkmak istiyorum.

7 Mart 2015 Cumartesi

Dünya, nereye gidiyorsun?

Uzun bir koşturmacanın ve anlamaya çalışmanın içerisindeydim. Sezgilerim bana Dünyanın bir kırılma noktasına yaklaştığını söylüyordu. Yediğimiz her şey hormonlu ve sentetik, soluduğumuz hava kirli, finans sistemi mortgage krizinden sonra toparlanamamış, bildiğimiz tüm IT şirketleri rekabete dayanamamış, facebook ve google gibi firmalar yükselişte... Anlayamadığımız yöne doğru giden bir toplum, hastalıkların artışı, alerjik çocukların sayısında artış, zeka geriliği, dikkat eksiği olan çocuk sayısında artış... Bir yanda havadan para kazanan borsa ve finans dünyası, diğer yanda ise çok zor şartlarda geçimini sağlayan çiftçi ve hayvancılıkla uğraşan insanlar...
Batan ülkeler, kapanan iş yerleri...
Artık durumu çözdüm. Yepyeni bir medeniyet doğacak. Bu medeniyet, sürdürülebilir yaşam ilkelerine dayanacak, toprağa iyi davranan, doğa ile birlikte üretime geçilecek. Doğal, organik tarım, hayvancılığı da etkileyecek.
Hastalıklar azalacak, petrole değil, alternatif enerji kaynaklarına dayanan bir enerji modeli ortaya çıkacak. Hava bedava, su bedava, elektrik bedava, yiyecek bedava, bolluk ve bereket dolu bir yaşama geçilecek.
Yaşam herkese cömertçe bolluk ve bereketini sunacak. Kimi insan, bu doğaya yakın, yeni bolluk ve bereket bilincine, enerjinin bedava olarak üretilebileceğine inanacak, kimisi ise doğadan kopuk, hastalıklar içinde ne kadar yaşayabilirse yaşamaya devam edecek.
Mobil teknolojiler, web arayüzleri ile tüketici ile üretici arasındaki aracıların çoğu ortadan kalkacak. Doğal olarak, organik olarak üretilen yiyecekler, giyecekler herkese rahatlıkla ulaşılabilir ve ucuz olacak
İşyerleri kooperatiflere dönüşecek, toplumun dezavantajlı kesimlerine kaynak aktarımı artacak.
Evlerin dekorasyonunda, mutfak eşyalarında cam, seramik, porselen, ahşap gibi sadece doğal malzemelerin kullanımı önem kazanacak. Finans sistemi, borca dayalı yapıdan çıkacak, sermaye ortaklığına dönüşecek.
Global büyük şirketler, lokal küçük şirketlere dönüşecek, lokal kültürün ögeleri önem kazanacak. İnsanlar, okuyarak doğdukları yaşam yerlerinden daha uzakta, büyük şehirlerde yaşamaya zorlanamayacak. Web ve mobil teknolojiler sayesinde, bulundukları yerde ürettiklerini diğer yerlere gönderebilecekler.
Şimdi önemli olan, bu değişimin neresinde durduğunuz, yaptığımız iş ve oluşlarla bu yeni medeniyeti oluşturmada ne kadar etkin rol alabildiğimiz.